Se filmen

I 2018-2021 styrker vi vores udskoling (7.-9. klasse).

Vi styrker de ældste klasser i folkeskolen

8.800 elever i erhvervsforløb

Ud over den ordinære erhvervspraktik, skal alle folkeskolens ældste elever samarbejde med virksomheder og byde ind med løsninger på virkelige problemer.

På erhvevsforløb med Silje

3000 elever i intensive forløb

På mange københavnske folkeskoler tilbyder vi særlige forløb for elever med faglige udfordringer.

Emre i intensivt læringsforløb

1700 elever i talentforløb

De mest ambitiøse og fagligt stærke elever kan have brug for ekstra udfordringer. Derfor får københavnske folkeskoleelever mulighed for at deltage i særlige talentforløb.

Rabiya på talentforløb

0 elever prøver kræfter med en erhvervs-uddannelse

Alle elever i 8. klasse modtager et to ugers undervisningsforløb i samarbejde med en erhvervsskole.

Flere elever kommer godt videre

Der er mange veje at gå efter folkeskolen. Derfor er der på de københavnske folkeskoler særlige uddannelsesambassadører, der er med til at ruste eleverne til at begynde på – og gennemføre en ungdomsuddannelse.

12.600 elever får flere praktiske valgfag

Fra i år skal alle elever på 7. årgang vælge et praktisk/musisk valgfag.

Feedback og læringssamtaler

Feedback og individuelle samtaler med eleverne er en ny
måde at skabe trivsel og progression i udskolingen. 

Bedre samarbejde mellem skole og forældre

Videndeling mellem skole og forældre er et centralt element i at styrke samarbejdet.

Vi er ambitiøse i folkeskolen

Grafik med stående mand
1. Flere elever ønsker at blive i folkeskolen

Vi vil prøve at gøre de ældste klasser så spændende, at de store elever ønsker at blive i folkeskolen, fordi der er gode tilbud, og fordi de trives. I dag skifter ca. 7 procent af eleverne i 7.-9. klasse skole, nogle til privatskoler og efterskoler, nogle til andre folkeskoler.

2. Eleverne bliver dygtigere i folkeskolen

Over de næste fire år arbejder vi på at sikre fremgang i afgangskaraktererne, ikke mindst for elever med anden etnisk baggrund end dansk. De seneste tal viste et gab på 2,0 karakterpoint mellem et- og tosprogede elever ved folkeskolens afgangsprøve.

Grafik med gående mand
3. Alle elever bliver parate til livet efter folkeskolen

Flere elever skal erklæres uddannelsesparate og gennemføre en ungdomsuddannelse. 40 procent af 8. klasses-eleverne i København erklæres ikke-uddannelsesparate, mens det i resten af landet er 32 procent.

Vi bliver dygtigere i folkeskolen

Kilde: Karaktergennemsnit for København og hele landet. Styrelsen for It og Læring, almen-og specialelever.

39 nye skolespor

København har vokseværk. Befolkningsprognosen for de næste 20 år viser, at antallet af børn i skolealderen forventes at stige med godt 16.000 børn. Det betyder, at kommunen frem mod 2039 skal opføre 39 nye skolespor for at få plads til børnene (Et skolespor svarer til en ekstra årgang fra 0.-9. klasse).

Kort over skolespor fordelt på områder i København. Brønshøj / Vanløse 3 spor. Nørrebro 5 spor. Indre by / Østerbro 11 spor. Amager 20 spor. Valby / Vesterbro / Kgs. Enghave 13 spor.